Anatolia Ventures Optik | Erkek Gözlüğü Üretim, Kadın Gözlüğü Üretim, Çocuk Gözlüğü Üretim, Kolej Gözlüğü Üretim, Okuma Gözlüğü Üretim, Unisex Gözlüğü Üretim, Güneş Gözlüğü Üretim , Köprül Gözlüğü Üretim, Erkek Gözlüğü, Kadın Gözlüğü, Çocuk Gözlüğü, Kolej Gözlüğü, Okuma Gözlüğü, Unisex Gözlüğü, Güneş Gözlüğü, Frenk Gözlüğü, Frenk Metal Gözlüğü, Frenk Okuma Gözlüğü, Frenk Güneş Gözlüğü, Köprül Gözlüğü
×
Tüm hakkı saklıdır. Sitemizde kullanılan tüm içerik ve görseller
Anatolia Ventures Optik'e ait olup izinsiz kullanımı hukuki yaptırıma tabidir.
İnviva

Eğitim ve Gelişim: Çalışanların mesleki gelişimlerini desteklemek için eğitim ve gelişim fırsatları sunulur.

Çevre Duyarlılığı: İşletme, çevre dostu uygulamalara öncelik verir ve sürdürülebilirlik hedeflerini benimser.

Şeffaflık ve İletişim: İşletme, çalışanlar ve paydaşlar arasında şeffaf iletişimi teşvik eder ve açık kapı politikası uygular.

İşçi Hakları: Çalışanların haklarına saygı gösterilir ve işçi haklarına uygun olarak hareket edilir.

Sosyal Sorumluluk Projeleri: İşletme, topluma katkı sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk projelerine yatırım yapar.

Müşteri Memnuniyeti: Müşteri memnuniyeti en üst düzeyde tutulur ve müşteri geri bildirimleri ciddiye alınır.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık: İşletme, farklı kültürlerden ve geçmişlerden gelen çalışanları teşvik eder ve kapsayıcı bir çalışma ortamı oluşturur.

Eşit Fırsatlar: Tüm çalışanlara eşit fırsatlar sunulur ve ayrımcılığa karşı sıfır tolerans politikası benimsenir. Dil, din, ırk ve mezhep farklılığına bakılmaz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi: Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenli olarak verilir ve güvenli çalışma koşulları sağlanır.

İş Ahlakı Denetimi: İşletme, iş ahlakı kurallarına uymayan davranışları denetler ve gerekli düzeltici önlemleri alır.

Kriz Yönetimi Planları: İşletme, olası krizlere karşı hazırlıklı olmak için kriz yönetimi planları geliştirir ve uygular.

İşbirliği ve Takım Çalışması: İşletme, çalışanlar arasında işbirliği ve takım çalışmasını teşvik eder ve bu becerileri geliştirmek için programlar düzenler.

Bilgi Güvenliği: İşletme, müşteri bilgileri ve şirket sırlarını korumak için gerekli bilgi güvenliği önlemlerini alır.

İş Sürekliliği Planı: İşletme, krizler veya felaketler durumunda iş sürekliliği sağlamak için planlar oluşturur.

İş Değerlendirmesi: Çalışanların performansını düzenli olarak değerlendirmek ve geri bildirim vermek için sistematik bir yaklaşım benimser.

İşletme Değerleri: İşletme değerlerini ve misyonunu çalışanlara ve paydaşlara iletir ve bu değerlere bağlı kalır.

Yönetim Şekli: Kararlar her kademede istişare ile alınır. İstişare esastır düsturu ile hareket eder. Diğer başlıklarımız;

 1. Şahısların değil, firmanın menfaatleri esastır. (Firma Ortaklar dahil)
 2. Şahıs ve Firmanın sırlarının korunması esastır.
 3. İbadetler için her personele izin verilir.
 4. Her ne şekilde olursa olsun, yalan ve aldatma suretiyle satış, ticaret yapılmaz.
 5. Yapılan sözleşmelere uyulur. Borçlar geciktirilmez.
 6. Siyasi ve ideolojik fikirler, iş veya dış ilişkilerde konuşulmaz.
 7. Mesai saatleri boş, gereksiz, malayani veya anlamsız şeylerle geçirilmez.
 8. İş gereği hariç hiç kimseye imtiyaz (ayrıcalık) tanınmaz.
 9. Yenilikçi fikirlere her daim açık olunacak ve dikkate alınacaktır.
 10. Faiz alınması, verilmesi firma prensiplerimize uygun değildir.

Web Tasarım & Yazılım

İnviva Medya